PVC fönster

Fakta, information, priser och leverantörer

Säkerhet

När det gäller säkerhet kring fönster kan man dela in det i två olika kategorier: brandsäkerhet och inbrottssäkerhet. I det ena fallet måste man kunna ta sig ut, i det andra fallet vill man hindra en obehörig ifrån att ta sig in.

Brandsäkerhet

För bästa brandsäkerhet bör man ha minst ett öppningsbart fönster i varje rum. PVC fönster har svårt för att börja brinna: antändningstemperaturen är högre än för trä. Om de väl börjar brinna frigörs dock mycket giftig gas innehållandes saltsyra och klor. Även om det fortfarande är föremål för viss debatt är de flesta också överens om att mycket farliga dioxiner kan bildas vid förbränning (och kanske också vid tillverkning då förutsättningarna för detta existerar).

Man bör komma ihåg att all brandrök, även den från trä, är mycket farlig att andas in och snabbt kan leda till döden, men ur en giftbildningssynvinkel kan PVC fönster ses som ett sämre alternativ än träfönster. Med en högre antändningspunkt och sämre brinnförmåga brukar dock de två ses som ungefär likvärdiga när det kommer till brandsäkerhet.

Inbrottsskydd

Det är svårt att säga något generellt om inbrottsskydd när det gäller PVC fönster, då skyddet har mer med egenskaper som beslag och åt vilket håll fönstret öppnas att göra, än med materialet i sig. Vissa leverantörer erbjuder metallförstärkta fönster för förhöjd säkerhet, och en del kan till och med tillverka krossäkra och skottsäkra glas.

Cirka 80% av alla inbrott sker genom ett fönster eller en fönsterdörr, så det finns goda skäl till att tänka lite extra på säkerheten. Statistiken visar att det är ovanligt att inbrottstjuvarna krossar hela rutor eller tar ut hela fönstret. Alltså är det viktigt med bra lås och en konstruktion som gör det svårt att bryta upp fönstret. Ett larm fungerar ofta mycket avskräckande.

glaslisterna sitter på insidan i PVC fönster skänker detta automatiskt lite extra säkerhet, och kan man sätta fönstret i vädringsläge (fönstret tippas några centimeter inåt i överkant) istället för att ha det öppet när man åker hemifrån minskar risken för inbrott. Synliga eller dolda beslag kan också ha betydelse för säkerheten. Kom bara ihåg att kontrollera hur mycket du kan öppna fönstret med dolda jämfört med synliga beslag, ofta finns där en skillnad.

Bookmark and Share

 

fönster

PVC fönster

PVC fönster är en fristående sida på nätet som tillhandahåller en bred och djup kunskapsbas för alla som funderar på att byta fönster.

Navigera på sidan med hjälp av menyn högst upp.

 

x

Behöver du hitta en firma för PVC fönster?

Lugn! HelpHero.se hjälper dig hitta den bästa till rätt pris, på just din ort.