PVC fönster

Fakta, information, priser och leverantörer

U-Värde

U-värde är ett uttryck för värmemotstånd. Till skillnad från uttrycket R-värde där ett material eller en enhet med högt värde visar på bra isolering, gäller för U-värde att ju lägre siffra desto bättre.

U-värdet beskriver helt enkelt på hur bra/dåligt en del av en byggnad levder värme, och eftersom du vill ha så bra isolering som möjligt, är ett lågt U-värde att föredra. U-värdet bestäms genom nedanstående formel under standardförhållanden om 24oC, vindfritt och med 50% luftfuktighet.

Formel för beräkning av U-värde

Formel beräkning u-värde

 

Vad är ett bra U-värde för ett fönster?

När det gäller vanliga fönster är det inte alltid eftersträvansvärt att ha allt för låga U-värden. Vid värden under 0,8 ökar nämligen risken för kondens på utsidan. Kondens är dock inget man ska oroa sig för om man byter till PVC fönster då dessa inte påverkas av fukt. På den övre delen av skalan bör ett bra fönster inte överstiga 1,4 W/m²K (watt per kvadratmeter Kelvin).

Vad beräknas U-värde på?

U-värde ska alltid beräknas på hela konstruktionen. Det spelar ju ingen roll att dina glas har låga värden om dina karmar läcker som såll! För att beräkna ett fönsters rätta värde adderar man summan av U-värdena för glaset, för karm/båge plus ett tillägg för glasranden där köldbryggor uppstår.

Bookmark and Share

 

fönster

PVC fönster

PVC fönster är en fristående sida på nätet som tillhandahåller en bred och djup kunskapsbas för alla som funderar på att byta fönster.

Navigera på sidan med hjälp av menyn högst upp.

 

x

Behöver du hitta en firma för PVC fönster?

Lugn! HelpHero.se hjälper dig hitta den bästa till rätt pris, på just din ort.